Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

Wij krijgen een nieuwe website Thema nieuwe website

Als een kind iets wil, is het aan de ouders om te bepalen of dat mag of niet. Toch heeft ieder kind rechten waar zelfs de ouders niet aan kunnen tornen. Deze rechten zijn sinds 1989 officieel vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Zo hebben kinderen bijvoorbeeld het recht o

Peuters zijn altijd aan het ontdekken. Dat is leuk maar soms ook knap lastig. Je kunt ze nauwelijks de rug toekeren en ze hebben alweer iets uit en k

Een puber wil vaak maar één ding: met rust gelaten worden. Ze zitten niet meer te wachten op jouw adviezen en vragen want in deze levensfase is de me

Beste bezoeker, Fijn dat u onze website hebt gevonden. Hier vindt u informatie over allerlei zaken die te maken hebben met opgroeien en opvoeden. Eind 2021 gaan wij echter over op een nieuwe website. Voor actuele informatie verwijzen we u graag naar de algemene website van de gemeente en natuurl

Samen naar school, samen spelen, samen eten en samen op stap. Jonge kinderen doen vrijwel alles samen of onder toezicht van volwassenen. Logisch want ze zijn te jong om gevaarlijke situatie te herkennen en te voorkomen. Maar ook jonge kinderen hebben af en toe behoefte om alleen te zijn en zelfstan

Samen naar school, samen spelen, samen eten en samen op stap. Jonge kinderen doen vrijwel alles samen of onder toezicht van volwassenen. Logisch want