Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

R.E.S.P.E.C.T. Thema R.E.S.P.E.C.T.

Jaarlijks is 20 november de internationale Dag van de Rechten van het Kind. Helaas voeren in veel landen duizenden kinderen nog steeds een dagelijkse strijd om te bestaan en te overleven. Volgens de Verenigde Naties heeft sinds 1989 elk kind ter wereld recht op o.a. onderwijs, gezondheidszorg, besc

Als je iets niet wilt moet je 'nee' zeggen. "Stop. Hou op. Ik wil het niet." is een uitspraak die veel kinderen op school leren om hun grens mee aan

De onlangs overleden zangeres Aretha Franklin zong er al over: “R.E.S.P.E.C.T. Find out what it means to me.” Wat respect betekent, blijkt voor veel

Basisscholen reageren enthousiast op het preventiemenu basisonderwijs Zeven basisscholen in de gemeente De Wolden hebben zich de afgelopen twee maanden ingeschreven voor diverse gastlessen uit het preventiemenu basisonderwijs voor schooljaar 2018-2019. Te denken valt aan gastlessen over financ

Woldense Cliëntraad Jeugd pakt van alles aan   Sinds januari dit jaar heeft gemeente De Wolden een actieve cliëntraad Jeugd. Deze cliëntraad bestaat uit een groep ouders en andere betrokkenen die te maken hebben met jeugdhulp. De cliëntraad bestaat uit acht personen en vertegenwoordigers van

28 juni 2018Bron: www.trimbos.nl Slecht slapen is van invloed op de gezondheid. Zo kan te kort of juist te lang slapen bij volwassenen het risico