Jeugdhulp

Explain

Jeugdhulp of begeleiding voor uw kind

Wilt u hulp bij het oplossen van problemen in uw gezin? Of zoekt u begeleiding voor uw kind met een beperking of gedragsprobleem? Dan kunt u in uw gemeente terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor jeugdhulp en voor ondersteuning.

Het CJG werkt met professionals die gespecialiseerd zijn in het werken met jeugdigen. Jeugdhulp is voor kinderen tot 18 jaar. In sommige situaties kan dit tot 23 jaar. Samen met u en uw kind onderzoekt het CJG welke hulp het beste past.

Hoe vraagt u hulp of begeleiding aan voor uw kind?

 • U kunt contact opnemen met het CJG door te bellen of te mailen. Als u in gemeente De Wolden woont: 0528-378624 of info@cjgdewolden.nl . Als u in gemeente Hoogeveen woont: 0528-233049 of info@cjghoogeveen.nl.
 • Om uw vraag zo volledig mogelijk in beeld te krijgen, sturen wij u een aanvraagformulier toe. Als wij deze van u teruggekregen hebben, plannen we een afspraak in voor een bezoek.
 • Wilt u ondersteuning bij het verwoorden van uw hulpvraag? Een cliëntondersteuner helpt bij het vinden en regelen van de juiste zorg of begeleiding. Een cliëntondersteuner kan u ook ondersteunen tijdens het keukentafelgesprek met de consulent. Voor meer informatie of voor het aanvragen van ondersteuning belt u met 0528-278855. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00. Of u stuurt een e-mail naar info@swwh.nl. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.
 • Eén van onze jeugd- en gezinswerkers komt bij u thuis op bezoek om uw aanvraag te bespreken.
 • Hierna volgt het besluit over de vraag of uw kind gebruik kan maken van jeugdhulp, welke hulp dit dan betreft en in welke vorm dit wordt toegekend. Dit besluit wordt vastgelegd in een zogenaamde beschikking. U ontvangt deze beschikking samen met het gespreksverslag.

Als uw kind in aanmerking komt voor jeugdhulp, kunt u kiezen:

 • de gemeente regelt de jeugdhulp en u ontvangt deze zorg in natura (ZIN).
 • u regelt zelf deze jeugdhulp en ontvangt hiervoor een persoonsgebonden budget (PGB).

 

Wijziging in regels voor jeugdhulp/PGB per 1 januari 2020

Jeugdhulp is een breed begrip. Niet alle hulp geboden aan kinderen valt onder ‘jeugdhulp’. U, als ouder(s), en het sociaal netwerk van kinderen doen bijvoorbeeld zelf veel om kinderen te helpen met opgroeien. Zo zult u als ouder uw kinderen helpen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, hen stimuleren zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren en zorgen dat kinderen niet in gevaarlijke situaties komen.

In dit stuk(PDF) gaat het over jeugdhulp waar u een verwijzing voor nodig heeft. Echter verwijzers, zoals huisarts en specialisten, zullen de toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp bewaken. Dit gebeurt om te voorkomen dat uw kind en dus uw gezin onnodig in de jeugdhulp terecht komen. Dan blijft gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar en bereikbaar voor kinderen en gezinnen die het nodig hebben. Lees meer(PDF).

 

Clientondersteuning, bewaar en klachten

U kunt in De Wolden en Hoogeveen terecht bij de gemeente voor opvoedingsondersteuning of begeleiding bij kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor om u hierbij te helpen. Komt u er met de gemeente niet uit of heeft u extra ondersteuning nodig in dit proces dan kunt u terugvallen op onderstaande rechten:

 • Clientondersteuning: als u ondersteuning wilt bij verwoorden, indienen of afhandelen van uw hulpvraag
 • Bezwaar: als u het niet eens bent met een besluit over inzet jeugdhulp
 • Klacht: als u het niet eens bent met een handeling of gedraging van een medewerker of bestuurder
 • Ombudsman: als u het niet eens bent met de beslissing en afhandeling van uw klacht
 • Vertrouwenspersoon: als u onafhankelijk ondersteuning wilt indien u er niet uitkomt bij ontevredenheid
   

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin De Wolden Hoogeveen. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Hulp nodig of vragen?