JOGG

Fruit

Gezonde Jeugd Gezond Toekomst (JOGG)

JOGG is de beweging waarbij iedereen in het dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Jongeren (0-19), hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Het is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals zich bezighouden met het bevorderen van gezond gewicht bij kinderen, maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf.

JOGG in De Wolden

In gemeente De Wolden is het JOGG-team De Wolden actief. Het JOGG-team De Wolden bestaat uit de sportfunctionarissen en enthousiaste studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Zij houden zich onder andere bezig met JOGG weetjes, Kindermenu 2.0 en de Gezonde School.

Voor meer informatie over JOGG De Wolden kunt u contact opnemen met Leoni Pleiter, T. 14 0528 of via l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl.

JOGG Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen is sinds 2014 een JOGG-gemeente. JOGG is een landelijke beweging en staat voor Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst. Met elkaar werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving.

Vele gemeenten in Nederland maken gebruiken van de JOGG-aanpak. Er wordt gestreefd naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. De Hoogeveense JOGG aanpak wordt gecombineerd met het bestaande ‘actieplan Sport en Bewegen’. In de gemeente Hoogeveen wordt gewerkt met vijf thema’s. JOGG-regisseur is Leoni Pleiter; l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl.

Hulp nodig of vragen?